הישיבה המאה-ועשר של הכנסת השמונה-עשרה

יום שלישי, כ"ז בשבט התשע"א (1 בפברואר 2011)

ירושלים, הכנסת, שעה 16:00

 

 

היו"ר אחמד טיבי:

 

שאלה נוספת.

 

ניצן הורוביץ (מרצ):

 

תודה. שאלה אחרונה, בנושא כאוב ובעייתי מאוד. לאחרונה פרסם משרד הבריאות התנגדות גורפת לכריית פוספטים בשדה-בריר, שנמצא בקרבת ערד. בהינתן העובדה שהדרגים המקצועיים במשרד הבריאות מתנגדים למכרה בשל הסכנות הבריאותיות הכרוכות בו, מדוע אתה, אדוני, השר להגנת הסביבה, לא מפרסם התנגדות למכרה?

 

כמו כן, בהינתן חוות דעתו של ד"ר קרסנטי, שניתנה לפי בקשת המשרד להגנת הסביבה לפני כשנתיים, ובה נכתב שההשפעה של הכרייה בשדה בריר על בריאות תושבי ערד היא ארוכת טווח, מה הטעם בהצעה של המשרד להגנת הסביבה בכרייה ניסיונית של שנה, ואולי, אם אדוני בהזדמנות הזאת יכול להתייחס לדין ודברים שהיו בשבוע, שבועיים האחרונים, כאן בכנסת, סביב הדיון על הכרייה בשדה בריר על-ידי "כימיקלים לישראל"?

 

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן:

 

אני לא יודע מה היה בדין ודברים.

 

ניצן הורוביץ (מרצ):

 

היתה אמורה להתקיים ישיבה בוועדה לביקורת המדינה, והיא בוטלה על-פי התערבות ראש הממשלה, כפי שנמסר לי, ויש ויכוח גדול בנושא הזה.

 

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן:

 

טוב. קודם כול, אני רוצה לציין שהעמדה של המשרד בנושא הזה, שהוצגה בעבר בפני הוועדה המחוזית או בפני אנשי המקצוע של הוועדה המחוזית, נקבעה והוצגה טרם כניסתי למשרד. אני רק אפרט שלפני קביעת אותה עמדה המשרד בחן את התוכנית למכרה הפוספטים שדה בריר באופן יסודי ומקצועי. מאחר שהאזור שבו נמצא המכרה נמצא קרוב לעיר ערד ולכסייפה, נדרשו בתסקיר ההשפעה על הסביבה בדיקות מפורטות ומקיפות, שכללו, בין השאר, חיזוי ריכוז החלקיקים באמצעות מודלים ממוחשבים, מורכבים, לנושא זיהום האוויר, אשר הועברו לאישור מומחה בין-לאומי – שהמשרד שכר, לא החברה.

 

תוצאות החיזוי לגבי זיהום האוויר הצפוי מפעולות הכרייה באזור ערד וכסייפה מראות כי התוספת לריכוז החלקיקים באוויר, ובכלל זה חלקיקים נשימתיים עדינים, PM2.5, הינה נמוכה ביותר – אחוזים בודדים מערכי היעד. נתונים אלה נכונים גם בתרחישים הקיצוניים, שבהם פעולת הכרייה מתרכזת ברובה בשטח הקרוב לערד. לפיכך, המשרד להגנת הסביבה המליץ אז, טרם כניסתי למשרד, בחוות דעתו לוועדה המחוזית, לאשר כרייה ניסיונית בלבד בשטח מצומצם, שבמהלכה ינוטרו רמות החלקיקים ביישובים הסמוכים. בנוסף, מומלץ להטיל הגבלות על פעילות הכרייה, כך שלא יאפשרו חריגות מערכי הסביבה.

 

בשלב מאוחר יותר משרד הבריאות, שבתחילה תמך בכרייה, חזר בו מעמדתו, והעביר את הנושא לבחינת יועצים חיצוניים. בהמשך לכך ירד הנושא מסדר-יומה של הוועדה המחוזית במחוז דרום, וכרגע אין מועד לדיון נוסף בוועדה המחוזית.

 

לאחר שאני נכנסתי לתפקידי ומשרד הבריאות שינה את עמדתו, ביקשתי לבחון מחדש את עמדת המשרד ההיסטורית. אני חייב לומר שהיו לי כמה שאלות, לנוכח העובדה שאנשי המשרד לא נתנו לי תשובה – עדיין, עד היום – והם הלכו לבדוק את הנושא, גם לגבי ריכוז המזהמים, לא בערד, אלא בבית-הספר הבדואי שנמצא אפילו יותר קרוב לשדה בריר.

 

שאלה נוספת זה בהקשר למה שאתה שאלת – אין היום יכולת, ובעצם גם אין בעולם תקן יומי, יש רק תקן שנתי. כדי לקבל את התקן השנתי, אתה צריך לאפשר לזה לפעול שנה. בהקשר הזה שלחתי את אנשי המשרד לעשות עבודה מקיפה יותר על מה שקיים בעולם.

 

לפיכך, עמדת המשרד הנוכחית איננה תומכת בפיילוט, אלא אנחנו הודענו לוועדה המחוזית שאנחנו בוחנים מחדש את עמדת המשרד ונחזור עם עמדה מעודכנת. אני כן חייב לומר שחלק מהבדיקה שאני עשיתי זה לשכור את שירותיו של גיאולוג עצמאי ובלתי תלוי כדי לבחון אם בכלל יש חלופות לכריית הפוספטים, כלומר, האם הטענה שטוען מפעל "רותם אמפרט" שלפיה זה או שדה בריר או לסגור את המפעל היא טענה נכונה או לא. כי יכול להיות שיש אלטרנטיבות אחרות לכריית פוספטים בארץ, אלא של"רותם אמפרט" לא נוח לעשות את זה, כי זה רחוק יותר, ועלויות השינוע הרבה יותר גדולות.

 

ובכן, אני מצטער לומר – ואני יכול לתת לך את הדוח – שהדוח – דומני של ד"ר אידלמן שמו – קובע חד-משמעית שזו האלטרנטיבה היחידה, כי האלטרנטיבות האחרות הן או מתחת לעיר ערד עצמה ולפנות אותה, או – אני לא זוכר את השם, אם זה הר נשפה או חצבה-דרום – מקום שבו הפגיעה בערכי הטבע והסביבה גבוהה עשרות מונים, מדובר בשמורת טבע ממש, וכל ארגוני הסביבה התנגדו באופן נחרץ לכרייה.

 

שיהיה ברור, אם הכרייה תישלל באופן סופי, ככל הנראה בעוד כעשר שנים המפעל הזה יצטרך להיסגר, עם כל המשמעויות הכרוכות בכך. אבל שוב, זה לא תפקידי, אינני אחראי לתעסוקה במדינת ישראל. אני אחראי לתקני זיהום אוויר, ואני הבהרתי שככל שתהיה שם חריגה, אנחנו נתנגד נחרצות. הנושא מורכב.

 

ניצן הורוביץ (מרצ):

 

טוב שאתם בודקים את זה בצורה עצמאית, זה דבר חיוני. אני רק מזכיר שמשרד הבריאות, על הפרמטרים האלה, מתנגד בצורה מאוד בולטת, ואני מודע לאינטרס הכלכלי - - -

 

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן:

 

אני אשמח להראות לאדוני את העמדה הקודמת של משרד הבריאות.

 

ניצן הורוביץ (מרצ):

 

מאה אחוז, אוקיי. אני מודע לאינטרס הכלכלי הדרמטי בשדה בריר ולרווחים, אבל מולם כאמור יש גם אינטרסים אחרים, שגם בהם - - -

 

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן:

 

חבר הכנסת הורוביץ, זה לא הרווחים. יש שם תעסוקה של מאות עובדים מדימונה וערד.

 

ניצן הורוביץ (מרצ):

 

נכון, ויש פעילות של החברה בנחל צין, בים המלח ובמקומות נוספים. הסוגיה הזאת בהחלט מורכבת. תודה רבה, אדוני השר.